Melding van een recall of terugroepactie

Standaardeigenaren schrijven voor dat gecertificeerde bedrijven een recall of terugroepactie binnen 3 dagen melden aan de certificatie-instelling. De certificatie-instelling dient deze melding op te volgen en de afhandeling door het bedrijf te beoordelen om vast te stellen dat het bedrijf steeds aan de certificatiecriteria blijft voldoen.

Om dit in goede banen te leiden heeft Vinçotte ISACert hiervoor een vaste werkwijze vastgelegd.

Voor uw melding dient u gebruik te maken van dit formulier.

Na een eerste melding ontvangt u inloggegevens om een rapport via onze 'audit portal' op te stellen. Op basis van de beoordeling van dit rapport wordt besloten of het incident goed is afgehandeld of dat een nader onderzoek ter plaatse nodig is. De certificatiemanager beoordeelt of e.e.a. consequenties heeft voor het certificaat.

Voor vragen en/of opmerkingen zijn wij bereikbaar via tel: 088-4722378 of ons contactformulier. Wij staan u graag te woord.