Privacybeleid

Aan de hand van onderstaande beleidsstukken, wensen wij u de volgende informatie te verstrekken met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens:

Identiteit en contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke

Vinçotte ISACert Nederland B.V. is gevestigd aan de Obrechtlaan 28 E , 8031 AZ te Zwolle.

De verwerkingsverantwoordelijke is, behoudens indien dit uitdrukkelijk anderszins is vermeld, Vinçotte ISACert Nederland B.V.

De verwerkingsverantwoordelijke kan worden bereikt per telefoon op het nummer +31 88 472 23 78 en via e-mail op het adres info@isacert.nl.

De persoon die de verwerkingsverantwoordelijke heeft aangeduid voor alle aspecten inzake bescherming van persoonsgegevens kan worden bereikt via e-mail op het volgende adres privacy@vincotte.nl.

Vinçotte hecht veel belang aan transparantie: Wat doen we met uw persoonsgegevens - Hoe verzamelen we ze - Hoe bewaren we ze - Hoe lang behouden we ze - Hoe kunt u uw gegevens wijzigen/wissen.