Feedback

Vinçotte ISACert streeft naar hoogwaardige dienstverlening op het gebied van auditing en certificatie zodat derden vertrouwen kunnen ontlenen aan het certificaat en u trots kunt zijn op het behaalde resultaat.

Wij hechten belang aan uw mening! Nadat wij een audit op uw bedrijf hebben uitgevoerd ontvangt u van ons per email een verzoek tot deelname aan ons klanttevredenheidsonderzoek, waarin wij u vragen om onze dienstverlening te beoordelen.

Vinçotte ISACert streeft er naar haar dienstverlening op het gebied van auditing en certificatie professioneel en klantgericht in te vullen waaronder wij verstaan dat:

  • wij plezierig en duidelijk afspraken met u maken, bevestigen en nakomen;
  • de audit met verstand van zaken wordt uitgevoerd, met reële afwegingen;
  • de audit een stimulans is voor bewustwording en optimalisatie;
  • het rapport een compleet, evenwichtig en duidelijk beeld geeft van uw bedrijf;
  • er vertrouwen mag worden ontleend aan onze werkwijze.

Heeft u een vraag, opmerking, suggestie, neem dan gerust contact met ons op. Hiervoor kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Hiervan kunt u ook gebruik voor het melden van een eventuele klacht. De behandeling van een klacht gebeurt volgens onze klachtenprocedure. Deze is op aanvraag beschikbaar.