Nieuws

Wijziging Schema eisen VVA 2019/2020

Wijziging Schema eisen VVA 2019/2020

Hieronder vind u de belangrijkste wijzigingen in het VoedselVeiligheid certificaat Aardappelen 2019/20 gepubliceerd op 1 mei 2019:

Eis:

  • nr. 11 - In geval van aankoop: ook bij aankoop via handelaren moet u in het bezit zijn van de certificaten van de producent. Bij een aardappelhandelaar volstaat het Hygiëneprotocol NAO. U bewaart deze gegevens en de inkoopfactuur min. 5 jaar.
  • nr. 18. -  Aanbeveling: Indien u een bodemanalyse laat uitvoeren om inzicht te krijgen in het bodemleven of investeringen doet om de bodemgezondheid te verbeteren, registreert u: het analyserapport respectievelijk de ondernomen activiteiten. U bewaart deze gegevens minimaal 5 jaar.
  • nr. 27. - Aanbeveling: Gebruikte biostimulanten en het resultaat van de toepassing worden geregistreerd. Biostimulanten zijn bemestingsproducten die de voedingsprocessen van de plant stimuleren op basis van micro-organismen of (an)organisch materiaal (bijv. Mycorrhiza schimmels, silicium en seleen.
  • nr. 33 - Aanbeveling: Met de erfemissiescan (www.erfemissiescan.nl) is het risico op emissie vanaf het erf in kaart gebracht.
  • nr. 40 - Bij beregening registreert u het perceel, de datum en de watergift (in mm of m3/ha, of in pompuren + pompcapaciteit in m3/uur). Tip: met www.zlto.nl/beregeningssignaal kunt u de efficiëntie verbeteren.
Terug naar het overzicht