isacert.com

Nieuws

Update RSPO CoC standaard

De RSPO heeft de huidige versie van de Chain of Custody standaard aangepast. Er geldt een overgangstermijn van 6 maanden. Daarom dienen de wijzigingen uiterlijk per 1-1-2018 te zijn doorgevoerd. De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • De planning window is beperkt tot 4 maanden voor het verstrijken van de jaarlijkse licentie.
  • De doorlooptijd van het verbeterplan is 1 maand voor het bedrijf en 14 dagen voor de CI.
  • Nieuw: Bedrijven dienen een interne audit uit te voeren op het beheerssysteem (5.3.2).
  • Nieuw: Bedrijven moeten de volumes inschatten en de massabalans actueel houden (5.9.3).
  • Gedetailleerdere registratie van ontvangsten (5.4.1) en afleveringen (5.9.3).
  • Gedetailleerdere input voor de management review (5.13.2).

31-07-2017

Terug naar het overzicht