Nieuws

Update beleid en mogelijkheden remote audit i.v.m. de COVID-19 crisis

8/4/2020 Om de continuïteit van uw certificatietraject te behouden, blijft Vinçotte ISACert zoveel mogelijk alle geplande audits uitvoeren zoals ze oorspronkelijk werden gepland. Certificatieaudits zijn immers een wezenlijk onderdeel van elke voedselveiligheidsketen en dit geldt ook tijdens crisisperiodes zoals deze COVID-19 epidemie.

Om audits op locatie te kunnen blijven uitvoeren, heeft Vinçotte ISACert een specifiek Corona auditprotocol ontwikkeld. Dit protocol wordt voorafgaand aan iedere audit aan de klant verstrekt. Bedrijven/locaties moeten immers continu blijven voldoen aan de algemene zorgvuldigheidsplicht en hun activiteiten tijdens een audit zodanig organiseren, zodat alle noodzakelijke maatregelen worden getroffen ter voorkoming van de verspreiding van het Coronavirus (COVID-19). Het Corona auditprotocol kunt u ook opvragen via corona.food@isacert.nl.

Aangepast beleid GFSI

Eind maart heeft het Global Food Safety Initiative (GFSI) haar standpunt m.b.t. de overgangsmaatregelen tijdens de COVID-19 crisis voor de GFSI standaarden bijgesteld. Indien een audit voor bepaalde GFSI normen op locatie niet mogelijk is, bestaat de optie om de geldigheid van het bestaande certificaat met 6 maanden te verlengen.

Mogelijkheden aangepaste audits bij Vinҫotte ISACert

Indien een audit niet fysiek op locatie kan doorgaan, bieden wij u de volgende opties die door de desbetreffende standaard-eigenaren zijn toegestaan:

 

BRCGS: mogelijkheid voor verlenging certificaat met 6 maanden

Conform de BRCGS Richtlijnen voert Vinҫotte ISACert hiervoor een uitgebreide risico analyse uit. Deze risico analyse omvat o.a.

 • Evaluatie van de certificatiehistoriek
 • Remote gesprek om de corrigerende en preventieve acties te beoordelen, zodat u nog steeds veilige producten kunt blijven produceren/leveren
 • Rapportage en opvolging CAP

Nadat de maatregelen m.b.t. COVID-19 zijn opgeheven blijft uw BRCGS certificaat 6 maanden langer geldig. Binnen deze 6 maanden na deze verlenging zal Vinҫotte ISACert een volledige audit op locatie uitvoeren.

 

IFS: Verlenging certificaat met 6 maanden is NIET mogelijk

Vanuit IFS is het niet toegestaan om het certificaat met 6 maanden te verlengen. Uw IFS certificaat blijft slechts geldig tot de vervaldatum. De mogelijkheden die Vinҫotte ISACert u wel kan bieden zijn:

 • De fysieke audit laten doorgaan zoals gepland, waarbij het Corona protocol nauwkeurig wordt opgevolgd.
 • Vinҫotte ISACert kan een specifieke registratie in de IFS database uitvoeren dat uw IFS certificaat vervallen is door de COVID-19 crisis. Vervallen IFS certificaten blijven de komende 12 maanden zichtbaar voor gebruikers.
 • IFS voorziet in de mogelijkheid dat Vinҫotte ISACert een specifieke remote check kan uitvoeren. Deze vrijwillige beperkte remote audit leidt NIET tot een certificaat of een verlenging van uw IFS certificaat. Maar indien u tijdens de Corona crisis wilt aantonen hoe u de huidige crisis situatie beheerst, kan deze remote check wel een meerwaarde bieden voor uw klanten.

Zodra de COVID-19 restricties worden opgeheven, kunnen de volgende acties ondernomen worden:  

 • Een volledige on-site IFS audit om het certificaat te vernieuwen.
 • Vinҫotte ISACert kan op vrijwillige basis een onaangekondigde IFS GMP on-site check uitvoeren conform de richtlijnen van IFS. Deze tussentijdse audit leidt NIET tot een nieuw certificaat of een verlenging van uw huidige certificaat, maar geeft een tussentijdse oplossing alvorens uw certificaat kan worden verlengd.

 

FSSC: Opvolgings- en hercertificatie audits kunnen met 6 maanden worden uitgesteld

Vinҫotte ISACert voert hiervoor een risico analyse uit gebaseerd op de FSSC richtlijnen. Dit betreft o.a.

 • Review of de gecertificeerde locatie nog in bedrijf is of dat er significante wijzigingen zijn in HACCP, recalls en klachten.
 • Review van specifieke systeemelementen (o.a. management review en interne audits) met versie 4.1 als referentie.

Indien de risico’s door Vinҫotte ISACert beoordeeld worden als low-risk zijn er de volgende opties:

 • Opvolgingsaudits worden tot maximaal 6 maanden uitgesteld.
 • Het bestaande certificaat voor hercertificatie audits worden tot maximaal 6 maanden verlengd (met daarbij de vermelding COVID-19 related).

Zodra de COVID-19 maatregelen zijn opgeheven worden er volledige on-site audits uitgevoerd.

 

Riskplaza: 1 jaar verlenging mogelijk met remote audits

Riskplaza wordt niet erkend door GFSI. In overleg met de schema eigenaar is het  mogelijk dat Vinҫotte ISACert een remote audit bij u uitvoert. Dit betreft een volledige audit, waarna het certificaat een jaar verlengd mag worden.

 

GMP+: remote audits mogelijk voor 6 maanden certificaat verlenging

GMP+ is ook geen GFSI erkende standaard. Het is mogelijk om deze audits als remote audit uit te voeren.

Vinҫotte ISACert zal hiervoor een risico analyse uitvoeren die gebaseerd is op de GMP+ richtlijnen. Dit betreft o.a.

 • Review of de gecertificeerde locatie nog in bedrijf is of dat er significante wijzigingen zijn in HACCP, recalls en klachten
 • Review van specifieke systeemelementen zoals management review en interne audits

Wanneer Vinҫotte ISACert de risico’s als low-risk heeft beoordeeld, zijn er de volgende mogelijkheden:

 • Opvolgingsaudits worden tot maximaal 6 maanden uitgesteld
 • Het bestaande certificaat voor hercertificatie audits worden tot maximaal 6 maanden verlengd.

Zodra de COVID-19 maatregelen zijn opgeheven worden er on-site audits uitgevoerd.

 

Vervolg

Vinçotte ISACert blijft de situatie op de voet volgen en past haar beleid indien nodig opnieuw aan afhankelijk van de nieuwe omstandigheden en richtlijnen van overheden en betrokken GFSI schema-eigenaren. Wij zullen u dan opnieuw informeren.

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor de audits in uw bedrijf, kunt u een e-mail sturen naar corona.food@isacert.nl

Terug naar het overzicht