isacert.com

Nieuws

Riskplaza (grondstofrisico beheersing)

Het Riskplaza audit+ reglement 4.1 wordt herzien in 2018. Met de acceptatie volgens ISO17021 van het Riskplaza auditschema en het vooruitzicht van accreditatie van de CI’s, komt de eindfase in zicht met betrekking tot ketenborging. Er zijn een aantal noodzakelijke wijzigingen in het auditreglement nodig waar o.a. Vinçotte ISACert bij betrokken is. Op een aantal onderdelen is Riskplaza bezig om richtlijnen te schrijven. In het nieuwe auditreglement 4.2 worden onder andere de volgende onderwerpen verder toegelicht/uitgewerkt: richtlijnen voor kansbepaling, tijdsbesteding door CI’s en onaangekondigde audits. Voor meer informatie zie www.riskplaza.nl.

22-12-2017

Terug naar het overzicht