isacert.com

Nieuws

Planning van uw audit

Vanwege de toenemende eisen op het gebied van scope, auditduur, audituitvoering en auditorselectie is het van belang dat wij over de meest actuele informatie beschikken ten tijde van (het plannen van) de audit. Om die reden is Vinçotte ISACert Nederland bezig geweest met het ontwikkelen van een gebruikersvriendelijker bedrijfsinformatieformulier. Dit formulier vormt de basis van de planning van uw audit. Voor audits vanaf 01-01-2019 zullen u uitnodigen om ons te voorzien van uw actuele bedrijfsinformatie middels dit formulier zodat wij uw audit op een tijdige en juiste wijze kunnen opnemen in de planning.

18-07-2018

Terug naar het overzicht