isacert.com

Nieuws

Per 1 oktober 2017 is de GLOBALG.A.P. norm aangepast!

De belangrijkste wijzigingen, naast enkele redactionele aanpassingen, hebben wij voor u in kaart gebracht:

  • Eisen AF 16.1 en 16.2 (voedselfraude risico-analyse) gaan van het niveau aanbeveling naar het niveau minor.
  • Eis FV 5.7.3 (accreditatie van lab) gaat van het niveau aanbeveling naar het niveau minor.
  • Eis FV 4.1.2 (wateranalyses) wordt gesplitst in: FV 4.1.2a major (blad gewassen) | FV 4.1.2b minor (overige).
  • CB 7.11.1 (registratie stoffen niet zijnde gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen) tekst van de eis is aangepast.

Vooral het eerste punt zal voor veel bedrijven gevolgen hebben. Er wordt verwacht dat men een risico-analyse opstelt m.b.t. voedselfraude. Deze analyse betreft het in kaart brengen van risico’s die kunnen ontstaan door fraude/bedrog door leveranciers. Indien de geleverde goederen of diensten niet voldoen aan de vereiste of afgesproken specificaties, heeft dit mogelijk een impact op de betrouwbaarheid, authenticiteit en voedselveiligheid van de geproduceerde producten.

De Nederlandse Technische Werk Groep (NTWG) heeft een hulpdocument opgesteld wat kan helpen bij het opstellen van de gevraagde risico-analyse. De formele vaststelling van het hulpdocument vindt plaats op 13 oktober door de NTWG. Zodra het document geformaliseerd is zal het worden gepubliceerd op de GLOBALG.A.P. website.

Wanneer u tussen nu en 13 oktober een GLOBALG.A.P. audit ontvangt van Vinçotte ISACert kunt u onze inspecteur vragen naar een conceptversie van het betreffende hulpdocument. Dit is enkel aan de orde in de overgangsperiode totdat het hulpdocument is gepubliceerd. Op deze manier kunt u toch voldoen aan de gestelde criteria.

29-09-2017

Terug naar het overzicht