Nieuws

IFS Broker versie 3 wijzigingen

Inmiddels is de overgangsfase van versie 2 naar versie 3 voor ÍFS Broker gestart.

Na 1 juli 2020 is deze versie 3 verplicht!

Voor traders, agenten & distributeurs die producten importeren, inkopen, verkopen of tussenpersoon hiervoor zijn, is het mogelijk om een IFS Broker audit te laten uitvoeren. Hierbij zijn er geen fysieke producten op de locatie aanwezig.

Met deze nieuwe versie wordt de IFS Broker standaard in lijn gebracht met de overige IFS standaarden en de eisen van GFSI.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Commitment van de hele organisatie m.b.t. voedselveiligheidscultuur.
  • Meer aandacht voor risico- en gevarenanalyses.
  • Plan van aanpak en implementatie om het risico op fraude (bijv vervanging product of verkeerde etikettering) te verminderen. Een risicoanalyse van alle ingekochte producten en verpakkingsmaterialen dient hieraan ten grondslag te liggen.
  • Meer eisen aan opleidingen medewerkers en instructieprogramma’s (opleidingsmatrix, overzicht met gegevens van trainingen, verificatie).
  • Volledige beschrijving (stroomschema) beschikbaar van de producten en diensten met alle relevante informatie over de veiligheid van het product.
  • Onaangekondigde audits mogelijk.
  • Certificerende instelling op de hoogte brengen als er veranderingen zijn die van invloed kunnen zijn op de certificatie zoals naam rechtspersoon en wijziging kantoorlocatie. Dit was al van toepassing voor relevante wijzigingen in aantal medewerkers, oppervlakte bedrijf, productieprocessen etc.
  • Klachten niet alleen verhelpen, maar de maatregelen ook communiceren met de leverancier / dienstverlener.

Voor het complete overzicht met wijzigingen verwijzen we u naar de website van IFS (comparison IFS Broker v2/3).

Terug naar het overzicht