Nieuws

GLOBALG.A.P. wijzigingen per 1 augustus 2019

De wijzigingen die per 1 augustus 2019 worden doorgevoerd bij GLOBALG.A.P. zijn door het bestuur van Foodplus (de eigenaar van GLOBALG.A.P.) in februari 2019 goedgekeurd. Inmiddels zijn ook de Nederlandse vertalingen goedgekeurd en gepubliceerd op de GLOBALGAP website. De gewijzigde standaard wordt aangeduid als ‘ IFA5.2 Beheerspunten en vereisten’.

Uw huidige certificaat blijft gewoon geldig. De nieuwe eisen worden bij de eerstvolgende reguliere inspectie beoordeeld. Als er tussentijds een uitbreiding nodig is met nieuwe gewassen, dan kan dat op uw huidige certificaat.


Wat zijn de belangrijkste veranderingen?

1. AF 17.1: Niet-conforme producten (nieuw)
Beheerspunt: Heeft de producent een gedocumenteerde procedure voor niet-conforme producten en is deze procedure  geïmplementeerd?
Vereisten: in een gedocumenteerde procedure is vastgelegd dat alle niet-conforme producten duidelijk zijn geïdentificeerd en zo nodig in quarantaine zijn geplaatst. Deze producten worden behandeld of verwijderd volgens de aard van het probleem en/of specifieke klantenvereisten.
De Nederlandse technische werkgroep voor GlobalG.A.P. heeft een standaard document ontwikkeld dat u kunt gebruiken om deze nieuwe eis toe te passen op uw bedrijf.

2. FV 5.1.1: (Aanpassing van de vereisten)

De hygiëne risicobeoordeling omvat alle activiteiten op het bedrijf tot en met de afnemer met betrekking tot transport, allergenen, en transportmiddelen.

FV 5.2.6 (Aanpassing van de vereisten)

Ook de transportmiddelen naar de afnemer en het vervoer van verpakt product moeten beoordeeld worden.

Dit betreft een kleine uitbreidingen van deze eisen. Als u verantwoordelijk bent voor het transport van producten van uw bedrijf naar uw afnemer, dan moet u deze stap ook meenemen in uw risicobeoordeling en zullen de transportmiddelen beoordeeld worden.

3. FV 5.7.2 (Aanpassing van de vereisten)

Als re-circulatie water wordt gebruikt als laatste productbehandeling (d.w.z. het product wordt niet meer gewassen voordat het product wordt verkocht), dan moet het water gefilterd en gedesinfecteerd zijn.

4. FV 5.9.1 Etikettering (nieuw)
Beheerspunt: Wordt de productetikettering, die plaats vindt op de uiteindelijke eindverpakking, uitgevoerd volgens de geldende voedselvoorschriften in het land van bestemming en volgens de specificaties van de klant?
Vereisten: etikettering voldoet aan de van toepassing zijnde voedsel regelgeving in het land waar het product naar verkocht wordt (intentie).


5. FV 5.9.2  Risico-inventarisatie allergenen (nieuw)
Beheerspunt: Wanneer de risico-inventarisatie wijst op mogelijke kruisbesmetting van voedselallergenen, worden die producten dan geëtiketteerd om het te identificeren?
Vereisten: Wanneer de risico-inventarisatie wijst op mogelijke kruisbesmetting, wordt het product dan geëtiketteerd in overeenkomst met de wetgeving van het land van productie en het land van bestemming met betrekking tot voedselallergenen.

De Nederlandse technische werkgroep voor GLOBALG.A.P. heeft een standaard risico-inventarisatie ontwikkeld die u kunt gebruiken om deze nieuwe eis toe te passen op uw bedrijf.


Voor de volledige tekst, zie IFA5.2 ‘ Beheerspunten en vereisten’ .

Wat zal de inspecteur de eerstvolgende inspectie beoordelen?
- De inspecteur zal, naast de huidige vereisten, alle wijzigingen beoordelen voor zover van toepassing op uw bedrijf.
- De procedure Niet-conform product en de Risico-inventarisatie allergenen  moeten aanwezig zijn.


Dit zijn beide major vereisten, waaraan u moet voldoen vóór de verlenging van uw certificaat.

Als u nog vragen heeft, dan kunt u onze afdeling GLOBALG.A.P. bereiken op  +31 (0) 88 625 24 76.

Terug naar het overzicht