isacert.com

Nieuws

Engelse vertaling PlanetProof certificatieschema

De Engelse vertaling van het certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige producten is gepubliceerd.

Certificering op basis van dit schema is mogelijk in Nederland en overige landen van Centraal-Europa volgens de indeling van de EU (Nederland, België, Tsjechië, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Verenigd Koninkrijk).

Voor de certificering in de overige landen van Centraal-Europa gelden de volgende voorwaarden:

  • Teelt buiten Nederland voldoet zowel aan de wetgeving in het betreffende land als aan de eisen van On the way to PlanetProof;
  • Voor het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen betekent dit dat deze een toelating moeten hebben voor het betreffende gewas in het eigen land én in Nederland, en dat de stoffen van Lijst I, bijlage 2c van het certificatieschema (actieve stoffen waarvoor een milieuvriendelijker alternatief wettelijk is toegelaten), niet zijn toegestaan.

Het Engelstalige certificatieschema is te vinden op onze website bij de Certificatieschema's On the way to PlanetProof Plantaardige producten.

Terug naar het overzicht