isacert.com

Nieuws

Certificering plaagdiermanagementbedrijven, stand van zaken!

Dit jaar is de certificering gestart voor IPM Rattenbeheersing rondom gebouwen en voedselopslagplaatsen. Deze certificering is wettelijk verplicht wanneer rodenticiden worden gebruikt voor de buitenbestrijding. In combinatie met IPM Rattenbeheersing heeft Vinçotte ISACert ook een aantal bedrijven mogen certificeren voor het VIP-keurmerk en/of CEPA-certified.

IPM Rattenbeheersing, VIP-keurmerk en CEPA-certified

Vinçotte ISACert heeft in 2017 overeenkomsten gesloten met de schemabeheerders van deze standaarden en daarmee haar portfolio uitgebreid met diensten t.b.v. de sector plaagdiermanagementbedrijven.

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen deze certificaten?

De overeenkomst is dat bij elk certificaat de IPM-werkwijze voorop staat, dus effectieve plaagdierbeheersing met minimaal gebruik van biociden. IPM-rattenbeheersing beperkt zich tot het voldoen aan de wetgeving voor rattenbeheersing buiten. Met het VIP-keurmerk onderscheiden bedrijven zich op (vak)kwaliteit voor alle diensten in het werkveld van de professionele plaagdierbeheersing. Ook CEPA-certified richt zich op alle opdrachten binnen de plaagdierbeheersing met normen die zorgen voor een internationaal gelijk speelveld.

Het is onze verwachting dat opdrachtgevers deze normen in de toekomst vaker zullen gaan eisen om de kwaliteit van de diensten van plaagdiermanagementbedrijven aantoonbaar binnen hun eigen organisatie te borgen. 

Invoering IPM-werkwijze

Het is onze ervaring dat het omschakelen naar de IPM-werkwijze voor een aantal bedrijven als lastig wordt ervaren. Belangrijk is dat er altijd eerst een risico-inventarisatie (RI) wordt gemaakt om het probleem en mogelijke beheers-strategieën in kaart te brengen. Op basis van deze RI kan het plan van aanpak worden gemaakt waarna met de daadwerkelijke bestrijding/beheersing kan worden begonnen.

Bij de initiële inspecties heeft het accent gelegen op de projecten waarbij gebruik werd gemaakt van rodenticiden. Ook alle andere projecten met rattenbeheersing buiten (monitoring of gebruik van vallen) dienen volledig te voldoen aan de IPM-normering. Dit geldt ook voor kortlopende/éénmalige opdrachten. Het is ook een vereiste dat alle afspraken op papier staan en dat de opdrachtgevers hiervan op de hoogte zijn.

Evaluaties

Minimaal jaarlijks moet elk project geëvalueerd worden. Deze evaluaties zullen bij de eerstvolgende audits aandacht krijgen. De bedoeling van deze evaluaties is dat over een langere periode teruggekeken wordt en beoordeeld wordt of de beheers-strategie goed heeft gewerkt, alle afspraken zijn uitgevoerd en of er verbeterpunten zijn die doorgevoerd kunnen worden. Het kan handig zijn (het is geen verplichting vanuit de norm) om dan ook de risico-inventarisatie en het plan van aanpak opnieuw op te stellen.

Ook elke kortlopende opdracht dient afgesloten te worden met een evaluatie, dus een terugblik of de strategie goed heeft gewerkt en welke leerpunten er eventueel zijn.

Steekproefaudits

Voor IPM Rattenbeheersing wordt bij 10% van de gecertificeerde bedrijven een ‘onaangekondigde’ audit uitgevoerd. Maximaal 48 uur van te voren wordt u op de hoogte gesteld van deze audit. Het betreft geen volledige audit, maar deze spitst zich toe op het beoordelen van enkele projecten met rattenbeheersing buiten.

 

Heeft u vragen of wenst u meer informatie te ontvangen over de dienstverlening van Vinçotte ISACert? Dan kunt u contact met ons opnemen. 

06-10-2017

Terug naar het overzicht