isacert.com

Nieuws

CEPA-CERTIFIED®

Vinçotte ISACert heeft inmiddels een aantal bedrijven gecertificeerd volgens de CEN-EN 16636 standaard (CEPA-certified®). Deze standaard is ontwikkeld door CEPA, de Europese koepelorganisatie van plaagdiermanagement brancheverenigingen. CEPA staat voor de “Confederation of European Pest Management Associations”. CEPA heeft CEN opdracht gegeven om één Europese norm te ontwikkelen op het gebied van plaagdierbeheersing op basis van 'Integrated Pest Management (IPM)’.

 

Op 19 april jl. heeft er een CEPA conferentie plaatsgevonden in Brussel waarbij verschillende stakeholders aanwezig waren uit verschillende Europese lidstaten. Ook Vinçotte ISACert heeft deelgenomen aan deze conferentie. Er is gesproken over verschillende zaken zoals historie, huidige status van het standaard, optimalisatie auditproces, waarde van het certificaat en doelstelling.

 

Het uiteindelijke doel van CEPA is dat binnen de Europese lidstaten alleen professionals (aantoonbaar) actief mogen zijn in pest management. Men werkt aan het verkrijgen van commitment voor de standaard waarbij men met verschillende partijen in gesprek is zoals de Foodsector, catering, ziekenhuizen, Retail, NGO’s, etc. Met dit commitment wil men een statement maken richting het Europese parlement met het verzoek om de standaard verplicht te stellen vanuit Europese wet- en regelgeving. Hierover is men op dit moment in overleg.

 

Op dit moment zijn er in 28 landen ruim 400 CEPA-certified® certificaten afgegeven waarbij de helft van de gecertificeerde bedrijven bestaat uit 1 tot 5 medewerkers. Het aantal certificaten per lidstaat is verschillend waarbij Engeland (116), Italië (80) en Frankrijk (41) op dit moment de meest gecertificeerde bedrijven hebben. In Engeland zijn er marktpartijen (opdrachtgevers) die CEPA-certified® als voorwaarde stellen om de dienst te mogen leveren.

 

Voor bedrijven die hun kwaliteit van dienstverlening aantoonbaar willen borgen volgens een internationale standaard kan ‘CEPA-certified®’ een oplossing zijn. Het is een erkende standaard in veel lidstaten van Europa. Wilt u meer informatie ontvangen over CEPA-certified® en wilt u weten wat Vinçotte ISACert hierin voor u kan beteken? Neem dan gerust contact met ons op via deze link.

Terug naar het overzicht