Nieuws

BRC wijziging per 1 maart 2020: aanvulling CAP en alle GFSI audits vermelden

Vanuit BRC hebben we onlangs update documenten voor de BRC Food versie 8 en BRC Packaging Materials versie 6 ontvangen. Hierin zijn de onderstaande wijzigingen / aanpassingen voor deze audits en de bijbehorende documenten aangegeven. Deze wijzigingen moeten per 1 maart 2020 worden doorgevoerd. Dit betreft onder andere:

  • In het verbeterplan (CAP) wordt een extra kolom toegevoegd voor de oorzaakanalyse. De onderliggende oorzaak moet worden bepaald met behulp van technieken zoals "5 keer waarom" of "Visgraatdiagram". Dit moet worden gedocumenteerd. En een korte samenvatting van de hoofdoorzaak moet in het CAP worden vermeld.
  • Tevens dient beschreven te worden welke corrigerende maatregelen u heeft ondernomen. Dit moet een korte beschrijving bevatten van de maatregelen die door de site zijn genomen, waarbij in de verleden tijd wordt bevestigd dat deze maatregelen zijn voltooid voordat het certificaat werd uitgegeven. De onmiddellijke correctie moet binnen 28 dagen worden voltooid en het bewijsmateriaal geüpload.
  • Daarna dienen de preventieve acties te worden gedocumenteerd. Dit betreft maatregelen die ervoor zorgen dat de non-conformiteit niet opnieuw zal optreden. Preventieve acties kunnen meer dan 28 dagen na de auditdatum in beslag nemen. Daarom moet de voltooiing van het actieplan mogelijk worden herzien bij de volgende audit.
  • Tot slot wordt de auditor verplicht om andere GFSI gebenchmarkte audits die bij het bedrijf zijn uitgevoerd te omschrijven in het rapport (naam standaard, eerste auditdag en aangekondigd/onaangekondigd). Dit geldt voor audits die na 1-1-2020 zijn uitgevoerd, niet van voorgaande jaren.
Terug naar het overzicht