Nieuws

22/12/2017 - Riskplaza (grondstofrisico beheersing)

Het Riskplaza audit+ reglement 4.1 wordt herzien in 2018. Met de acceptatie volgens ISO17021 van het Riskplaza auditschema en het vooruitzicht van accreditatie van de CI’s, komt de eindfase in zicht met betrekking tot ketenborging. Er zijn een aantal noodzakelijke wijzigingen in het auditreglement nodig waar o.a. Vinçotte ISACert bij betrokken i ...

22/12/2017 - SimplyOK (allergenen management)

De SimplyOK standaard heeft zich sterk doorontwikkeld en is gereed voor het uitvoeren van de eerste (pilot) audits in de praktijk. Allergenen management en bijbehorende verpakkingsdeclaraties is één van de grootste aanleidingen voor productrecalls en afwijkingen tijdens reguliere FSMS audits. De SimplyOK audit, als aanvulling op reguliere audits, ...

22/12/2017 - BRC

Binnen de BRC standaarden zien wij groei vooral in BRC ‘Agents en Broker’, ‘FSMA’ (export U.S.) en de ‘Meat Supply Chain Assurance’. Met betrekking tot versie updates kan vermeld worden dat BRC ‘Agents en Broker’ versie 2 zal worden gebruikt vanaf februari 2018. Voor de BRC Food wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een versie 8 waa ...

22/12/2017 - IFS

IFS heeft schema’s die wereldwijd worden toegepast. Er zijn inmiddels 9 IFS offices verspreid over de verschillende continenten. Over 2017 was er een groei van 8% op IFS Food en ruim 71% de IFS ‘Global Market’ standaard. Ook IFS ‘Broker’ laat een sterke groei zien bij vooral Europese handelsbedrijven. Belangrijke ontwikkeling is dat de na ...

20/11/2017 - Uitfasering HACCP

Het HACCP certificatieschema zal in 3 jaar worden uitgefaseerd. Certificaten die na 01-01-2018 worden afgegeven krijgen een geldigheidstermijn tot 01-01-2021. Vanaf 01-01-2020 mogen er geen nieuwe certificaten meer worden afgegeven. Er zijn meerdere opties als het gaat om een geschikt alternatief. Afhankelijk van de activiteiten kan worden bepaald ...