Nieuws

25/09/2018 - Beëindiging van HACCP database

Vanwege de uitfasering van het HACCP schema (per 1 januari 2021) is per 1 juli 2018 de HACCP database beëindigd. ...

25/09/2018 - Simply OK

SimplyOK is een certificatieschema waarbij het allergenenbeheersysteem van een bedrijf in de praktijk wordt beoordeeld. Deze audit wordt uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide auditoren in aanvulling op de FSSC-, BRC- of IFS audit. In augustus hebben de eerste SimplyOK audits door Vinçotte ISACert plaats gevonden. Aandachtspunten zijn o.a. he ...

25/09/2018 - Nederlandse vertaling BRC versie 8

Wij hebben u reeds geïnformeerd dat per 1 februari 2019 BRC versie 8 van kracht zal zijn. Vinçotte ISACert heeft de afgelopen periode bijgedragen aan de vertaling van deze standaard. Per 1 augustus 2018 is deze vertaling te vinden via www.brcparticipate.com. ...

28/05/2018 - Verantwoord Integraal Plaagdierbeheer (VIP)

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) heeft besloten te stoppen met het VIP keurmerk. Het KAD fungeerde als schemaeigenaar voor het VIP certificatieschema. Omdat men eerder dit jaar heeft besloten om geen ondersteuning meer te bieden voor het onderhoud van het certificatieschema houdt het keurmerk op te bestaan.   Wanneer Vinçotte ISACert ...

28/05/2018 - Jaarlijkse bijdrage KPMB

KPMB (Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven) is schema-beheerder van de certificatieschema’s voor IPM Rattenbeheersing en CEPA-certified® in Nederland. Bedrijven die een dergelijk certificaat hebben behaald moeten een jaarlijkse bijdrage betalen aan KPMB voor onderhoud en beheer van het betreffende certificatieschema. De hoogte van de ...