Nieuws

13/12/2018 - GMP - toelichting gevolgen onaangekondigde surveillance audits

Per 22 februari j.l. heeft GMP+ nieuwe eisen gepresenteerd over onaangekondigde surveillance audits. Per certificatiecyclus van 3 jaar moet er 1 x een onaangekondigde audit uitgevoerd worden. Dit betreft een surveillance audit en deze onaangekondigde audit vervangt de “reguliere” surveillance audit. Het wordt aanbevolen om de onaangekondigde su ...

25/09/2018 - Beëindiging van HACCP database

Vanwege de uitfasering van het HACCP schema (per 1 januari 2021) is per 1 juli 2018 de HACCP database beëindigd. ...

25/09/2018 - Simply OK

SimplyOK is een certificatieschema waarbij het allergenenbeheersysteem van een bedrijf in de praktijk wordt beoordeeld. Deze audit wordt uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide auditoren in aanvulling op de FSSC-, BRC- of IFS audit. In augustus hebben de eerste SimplyOK audits door Vinçotte ISACert plaats gevonden. Aandachtspunten zijn o.a. he ...

25/09/2018 - Nederlandse vertaling BRC versie 8

Wij hebben u reeds geïnformeerd dat per 1 februari 2019 BRC versie 8 van kracht zal zijn. Vinçotte ISACert heeft de afgelopen periode bijgedragen aan de vertaling van deze standaard. Per 1 augustus 2018 is deze vertaling te vinden via www.brcparticipate.com. ...

28/05/2018 - Verantwoord Integraal Plaagdierbeheer (VIP)

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) heeft besloten te stoppen met het VIP keurmerk. Het KAD fungeerde als schemaeigenaar voor het VIP certificatieschema. Omdat men eerder dit jaar heeft besloten om geen ondersteuning meer te bieden voor het onderhoud van het certificatieschema houdt het keurmerk op te bestaan.   Wanneer Vinçotte ISACert ...