Nieuws

22/12/2015 - Uitstel GlobalG.A.P. eisen onbewerkte mest

Telers hoeven vanaf 1 juli 2016 geen rekening te houden met scherpere eisen omtrent het gebruik van onbewerkte dierlijke mest. De internationale GLOBALG.A.P. organisatie heeft na kritiek uit verschillende landen de extra eisen in de koelkast gezet (het gaat om uitstel, niet om een afstel). Het gebruik van onbewerkte dierlijke mest zou alleen toeges ...

03/12/2015 - De BRC Packaging versie 5 van kracht op 1-1-2016

De nieuwe versie van de BRC Packaging and Packaging Materials (versie 5) is vanaf 1-1-2016 van kracht. De wijzigingen ten opzichte van versie 4 zijn door de BRC gepubliceerd. Via het BRC participate abonnement is tevens een interpretatiedocument beschikbaar waarin een toelichting wordt gegeven op de diverse criteria. ...

03/12/2015 - Introductie GLOBAL G.A.P. versie 5 in Nederland uitgesteld naar 1 mei 2016

De introductie van de GLOBAL G.A.P. IFA versie 5 stond gepland voor 1 februari 2016. Door de weerstand tegen enkele criteria heeft de publicatie van het Nederlandse interpretatiedocument vertraging opgelopen. Er wordt nog hard gewerkt aan een compromisvoorstel. Daarom heeft de Nederlandse werkgroep besloten dat de introductiedatum wordt uitgesteld ...