isacert.com

Nieuws

25/09/2018 - Beëindiging van HACCP database

Vanwege de uitfasering van het HACCP schema (per 1 januari 2021) is per 1 juli 2018 de HACCP database beëindigd. ...

25/09/2018 - Simply OK

SimplyOK is een certificatieschema waarbij het allergenenbeheersysteem van een bedrijf in de praktijk wordt beoordeeld. Deze audit wordt uitgevoerd door speciaal daarvoor opgeleide auditoren in aanvulling op de FSSC-, BRC- of IFS audit. In augustus hebben de eerste SimplyOK audits door Vinçotte ISACert plaats gevonden. Aandachtspunten zijn o.a. he ...

25/09/2018 - Nederlandse vertaling BRC versie 8

Wij hebben u reeds geïnformeerd dat per 1 februari 2019 BRC versie 8 van kracht zal zijn. Vinçotte ISACert heeft de afgelopen periode bijgedragen aan de vertaling van deze standaard. Per 1 augustus 2018 is deze vertaling te vinden via www.brcparticipate.com. ...

16/08/2018 - Engelse vertaling PlanetProof certificatieschema

De Engelse vertaling van het certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige producten is gepubliceerd. Certificering op basis van dit schema is mogelijk in Nederland en overige landen van Centraal-Europa volgens de indeling van de EU (Nederland, België, Tsjechië, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Roemenië, S ...

18/07/2018 - Accreditatie IFS Broker

Per 13-06-2018 kan Vinçotte ISACert Nederland de IFS broker standaard onder accreditatie voor u verzorgen. 18-07-2018 ...