isacert.com

Nieuws

16/08/2018 - Engelse vertaling PlanetProof certificatieschema

De Engelse vertaling van het certificatieschema On the way to PlanetProof Plantaardige producten is gepubliceerd. Certificering op basis van dit schema is mogelijk in Nederland en overige landen van Centraal-Europa volgens de indeling van de EU (Nederland, België, Tsjechië, Duitsland, Ierland, Luxemburg, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Roemenië, S ...

18/07/2018 - Beëindiging van HACCP database

Vanwege de uitfasering van het HACCP schema (per 01-01-2021) is per 01-07-2018 nu ook de HACCP database beëindigd. 18-07-2018 ...

18/07/2018 - Accreditatie IFS Broker

Per 13-06-2018 kan Vinçotte ISACert Nederland de IFS broker standaard onder accreditatie voor u verzorgen. 18-07-2018 ...

18/07/2018 - Planning van uw audit

Vanwege de toenemende eisen op het gebied van scope, auditduur, audituitvoering en auditorselectie is het van belang dat wij over de meest actuele informatie beschikken ten tijde van (het plannen van) de audit. Om die reden is Vinçotte ISACert Nederland bezig geweest met het ontwikkelen van een gebruikersvriendelijker bedrijfsinformatieformulier. ...

18/07/2018 - Registratiekosten BRC standaarden en vrijwillige modules

Per 01-08-2018 zullen de registratiekosten van de BRC standaarden worden verhoogd naar € 585,00. De registratiekosten voor de vrijwillige BRC modules zullen worden verhoogd naar € 140,00. 18-07-2018 ...