Nieuws

14/01/2020 - Update VKL standaard

Met ingang van 1 januari 2020 is de nieuwe norm VoedselKwaliteit Loonwerk (VKL 2020) van kracht. Deze norm vervangt de versie VKL 2016-06. De inhoud van de nieuwe versie is in overeenstemming met de vanuit GlobalGAP gestelde eisen, inclusief de eisen van versie 5.2 van GlobalGAP die wordt gehanteerd bij telers. Ten opzichte van de vorige versie zij ...

02/12/2019 - Wijziging certificatieschema 'Agrarisch Keurmerk Flexwonen'

Vanaf 1 december 2019 is versie 1.1 in werking getreden en zullen wij audits uitvoeren op basis van  deze nieuwe versie. Belangrijkste wijzigingen in de checklist zijn: Er bestaan geen aanbevelingen meer, enkel nog minor- en major normonderdelen. Voor minors geldt nog hetzelfde als bij de voorgaande versie: Minors moeten voor de volgende audit aa ...

10/10/2019 - Wijziging Schema eisen VVA 2019/2020

Wijziging Schema eisen VVA 2019/2020 Hieronder vind u de belangrijkste wijzigingen in het VoedselVeiligheid certificaat Aardappelen 2019/20 gepubliceerd op 1 mei 2019: Eis: nr. 11 - In geval van aankoop: ook bij aankoop via handelaren moet u in het bezit zijn van de certificaten van de producent. Bij een aardappelhandelaar volstaat het Hygiënepro ...

21/08/2019 - IFS Logistics onder accreditatie

Vanaf 25-07-2019 zijn de IFS Logistics audits die uitgevoerd worden door auditoren van Vinҫotte ISACert onder accreditatie van de RvA. Deze certificaten worden voortaan dus uitgegeven met het RvA-logo erop. Hiermee zijn nu zowel de IFS food, IFS Broker als IFS Logistics audits die worden uitgevoerd door Vinҫotte ISACert nu allemaal onder accredit ...

19/07/2019 - GLOBALG.A.P. wijzigingen per 1 augustus 2019

De wijzigingen die per 1 augustus 2019 worden doorgevoerd bij GLOBALG.A.P. zijn door het bestuur van Foodplus (de eigenaar van GLOBALG.A.P.) in februari 2019 goedgekeurd. Inmiddels zijn ook de Nederlandse vertalingen goedgekeurd en gepubliceerd op de GLOBALGAP website. De gewijzigde standaard wordt aangeduid als ‘ IFA5.2 Beheerspunten en vereiste ...