isacert.com

Nieuws

28/05/2018 - Verantwoord Integraal Plaagdierbeheer (VIP)

Het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) heeft besloten te stoppen met het VIP keurmerk. Het KAD fungeerde als schemaeigenaar voor het VIP certificatieschema. Omdat men eerder dit jaar heeft besloten om geen ondersteuning meer te bieden voor het onderhoud van het certificatieschema houdt het keurmerk op te bestaan.   Wanneer Vinçotte ISACert ...

28/05/2018 - Jaarlijkse bijdrage KPMB

KPMB (Stichting Keurmerk Plaagdiermanagement Bedrijven) is schema-beheerder van de certificatieschema’s voor IPM Rattenbeheersing en CEPA-certified® in Nederland. Bedrijven die een dergelijk certificaat hebben behaald moeten een jaarlijkse bijdrage betalen aan KPMB voor onderhoud en beheer van het betreffende certificatieschema. De hoogte van de ...

28/05/2018 - CEPA-CERTIFIED®

Vinçotte ISACert heeft inmiddels een aantal bedrijven gecertificeerd volgens de CEN-EN 16636 standaard (CEPA-certified®). Deze standaard is ontwikkeld door CEPA, de Europese koepelorganisatie van plaagdiermanagement brancheverenigingen. CEPA staat voor de “Confederation of European Pest Management Associations”. CEPA heeft CEN opdracht gegeve ...

23/04/2018 - Documenten Akkerbouwcertificering 2018/2019 vanaf nu beschikbaar

Persbericht - 23 april 2018 Het handboek en de telerhandleiding voor het Voedsel- en Voederveiligheidscertifi­caat Akkerbouw (VVAK) voor het seizoen 2018/2019 zijn vanaf nu beschikbaar.   De belangrijkste wijzigingen in VVAK en de gewascertificaten zijn genoemd in Hoofdstuk 1 van de telerhandleiding. Het betreft m.n.: de aanscherping van enkele ...

26/03/2018 - RSPO

Per 1 januari 2018 is de aangepaste versie van RSPO van kracht. Dit betekent dat de window voor uitvoering van de RSPO audit beperkter is (uitvoering vanaf 4 maanden voor en uiterlijk 6 weken voor het verstrijken van de licentie) en het dus mogelijk is dat de audit niet meer gecombineerd kan worden met andere audits. De overige wijzigingen zijn: D ...