Nieuws

11/02/2020 - QS registratie mogelijk

Eerder hebben wij u reeds bericht dat Vinҫotte ISACert is gestopt met de QS certificeringen. Maar wij kunnen wel de QS registratie voor u blijven verzorgen! QS heeft eigen eisen gedefinieerd voor de bedrijven voor de opslag van vlees en vleesproducten en opslag en transport van fruit, groenten en aardappelen. Tegelijkertijd erkent QS o.a. de volge ...

11/02/2020 - IFS Broker versie 3 wijzigingen

Inmiddels is de overgangsfase van versie 2 naar versie 3 voor ÍFS Broker gestart. Na 1 juli 2020 is deze versie 3 verplicht! Voor traders, agenten & distributeurs die producten importeren, inkopen, verkopen of tussenpersoon hiervoor zijn, is het mogelijk om een IFS Broker audit te laten uitvoeren. Hierbij zijn er geen fysieke producten op de l ...

14/01/2020 - Update VKL standaard

Met ingang van 1 januari 2020 is de nieuwe norm VoedselKwaliteit Loonwerk (VKL 2020) van kracht. Deze norm vervangt de versie VKL 2016-06. De inhoud van de nieuwe versie is in overeenstemming met de vanuit GlobalGAP gestelde eisen, inclusief de eisen van versie 5.2 van GlobalGAP die wordt gehanteerd bij telers. Ten opzichte van de vorige versie zij ...

02/12/2019 - Wijziging certificatieschema 'Agrarisch Keurmerk Flexwonen'

Vanaf 1 december 2019 is versie 1.1 in werking getreden en zullen wij audits uitvoeren op basis van  deze nieuwe versie. Belangrijkste wijzigingen in de checklist zijn: Er bestaan geen aanbevelingen meer, enkel nog minor- en major normonderdelen. Voor minors geldt nog hetzelfde als bij de voorgaande versie: Minors moeten voor de volgende audit aa ...

10/10/2019 - Wijziging Schema eisen VVA 2019/2020

Wijziging Schema eisen VVA 2019/2020 Hieronder vind u de belangrijkste wijzigingen in het VoedselVeiligheid certificaat Aardappelen 2019/20 gepubliceerd op 1 mei 2019: Eis: nr. 11 - In geval van aankoop: ook bij aankoop via handelaren moet u in het bezit zijn van de certificaten van de producent. Bij een aardappelhandelaar volstaat het Hygiënepro ...