isacert.com

Evenementen

Informatieavonden aardappelmoeheid (november 2018)

Voor onze klanten, en andere geïnteresseerden, organiseert Vinçotte ISACert in november 2018 een informatieavond. Op deze avond willen wij u bijpraten over o.a. het gebruik van Akkerweb en NemaDecide Geo, ontwikkeling aardappelmoeheid en daaraan gekoppeld de mogelijkheid van een RassenKeuzeToets.

 

Nematoden in de grond kunnen aanzienlijke opbrengstderving en kwaliteitsschade veroorzaken in akkerbouwgewassen. Behoud van een gezonde bodem vraagt om een actieve en systematische aanpak. Vinçotte ISACert biedt verschillende vormen van vrijwillig nematodenonderzoek aan waaronder aardappelmoeheid en Meloidogyne chitwoody. Aanvullend op het AM-onderzoek kan een PCR soortbepaling worden aangevraagd. Hiermee wordt aangetoond of de besmetting is veroorzaakt door het aaltje G. rostochiensis of G. pallida of dat er sprake is van een mengbesmetting. Een soortbepaling is het uitgangspunt voor een juiste rassenkeuze. Indien gewenst, en bij voldoende levende larven en eieren, kunnen wij u een RassenKeuzeToets aanbieden. Met deze toets kunt u informatie krijgen over welk ras voor uw specifieke besmetting het beste resultaat in de bestrijding geeft.


Door een (gratis) account te nemen op Akkerweb heeft u toegang tot diverse applicaties die u kunnen ondersteunen in uw beslissingen op o.a. het gebied van nematoden. Wanneer u al een account heeft op Akkerweb kunt u, als klant van Vinçotte ISACert, uw eigen uitslagen van het AM-onderzoek raadplegen. De onderzoeksgegevens zijn alleen voor u inzichtelijk, u bent de enige eigenaar van de gegevens. U kunt wanneer u dit wilt de uitslaggegevens delen met b.v. uw adviseur.

 

Onderdeel van Akkerweb is NemaDecide Geo. Met NemaDecide Geo kunt u met uw eigen uitslagen bepalen wat voor u de beste bestrijdingsstrategie is. Vinçotte ISACert is al vanaf het begin betrokken bij de ontwikkeling van NemaDecide Geo. Met NemaDecide Geo kunnen wij u helpen bij het maken van een juiste bemonsterings- en bestrijdingsstrategie of raskeuze. Ook kunnen wij een simulatie maken van de risico’s op een AM- besmetting bij de verschillende bemonsteringsintensiteiten. Daarnaast kunnen wij de effecten van raskeuze, bestrijdingsmaatregelen en bouwplanverruiming inzichtelijk maken waardoor de risico’s op een besmetverklaring in de toekomst kan worden ingeschat.Voor de bijeenkomst op Woensdag 21 november 2018, De Butler, Hoofdstraat West 46, 9981AD Uithuizen zijn nog plaatsen beschikbaar!

Voor de bijeenkomst geldt dat de deuren worden geopend om 19.30 uur, het programma zal starten om 20.00 uur en zal eindigen rond 22.00 uur. Voor deelname aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Voor organisatorische redenen verzoeken wij u wel om het aanmeldformulier in te vullen.

Terug naar het overzicht