Voedsel- en voederveiligheid Akkerbouw

De zelfbeoordelingslijst staat als bijlage vermeld in de VVAK telerhandleiding. Met deze handleiding bent u in staat om uw audit goed voor te bereiden. Naast de zelfbeoordelingslijst omvat de handleiding ook de hulpdocumenten zoals hygiëneregels, klachten- en calamiteitenformulier, voorbeeld teeltregistratieformulier, etc.

In de telershandleiding is tevens de module Duurzaam Akkerbouw Bedrijf (DAB) opgenomen.

De telerhandleiding kunt u benaderen en raadplegen via onderstaande link:

Voedselveiligheid Aardappelen

De zelfbeoordelingslijst staat als bijlage vermeld in de Telerhandleiding VVA-Certificaat. Dit document kunt u benaderen en raadplegen via onderstaande link:

Voedselveiligheid Suikerbieten

De zelfbeoordelingslijst wordt beschikbaar gesteld door de COSUN (Suikerunie) en kunt u raadplegen door in te loggen in uw persoonlijke COSUN Ledenportaal. Het ledenportaal kunt u benaderen via onderstaande link:

Voedselveiligheid Zetmeelaardappelen

De zelfbeoordelingslijst wordt beschikbaar gesteld door Avebe en kunt u raadplegen door in te loggen in uw persoonlijke Avebe Ledenportaal (Mijn Avebe). Het ledenportaal kunt u benaderen via onderstaande link: