Voedselkwaliteit Loonwerk (VKL*/ VKL*incl gewasbeschermingsmodule/ VKL**)

De VKL-norm wordt beheerd en gepubliceerd door Stichting Pro aCt.  Op hun website vindt u o.a. de zelfbeoordelingslijst en het interpretatiedocument. De documenten kunt u raadplegen via onderstaande link: