Download deze service (PDF)

PlanetProof (On the way to PlanetProof)

PlanetProof is het keurmerk voor duurzame plantaardige producten.

Voldoet u aantoonbaar aan de eisen van uw afnemer omtrent duurzaamheid?

Neem contact op Naar het aanmeldingsformulier
service img

Vinçotte ISACert certificeert uw bedrijf conform het PlanetProof certificatieschema. 

Stichting MilieuKeur (SMK) beheert het certificatieschema. SMK werkt al bijna 25 jaar voor het bedrijfsleven aan het verduurzamen van producten en bedrijfsvoering. SMK doet dat samen met een uitgebreid netwerk van overheden, producenten, brancheorganisaties, maatschappelijke organisaties, retailers, adviesbureaus, wetenschap en ketenpartijen.

Het certificatieschema is gebaseerd op een integrale benadering van de verduurzaming van plantaardige producten, de criteria hebben betrekking op de hele levenscyclus. Belangrijke duurzaamheidsthema's maken onderdeel uit van de certificatieschema’s voor plantaardige producten uit de open- en bedekte teelt zoals:

  • Gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen
  • Energie- en watergebruik
  • Emissie van broeikasgassen
  • Biodiversiteit
  • Etc.

Er wordt door Vinçotte ISACert jaarlijks een audit uitgevoerd. Ten bate van de controle voor PlanetProof worden er door Vinçotte ISACert (blad)monsters genomen en geanalyseerd op residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Wanneer blijkt dat aan de criteria van het certificatieschema wordt voldaan ontvangt u van Vinçotte ISACert het PlanetProof certificaat.

  • De certificatieschema’s PlanetProof worden beheerd door stichting Milieukeur (SMK);
  • De meest recente en geldende certificatieschema staat gepubliceerd op de website van SMK;
  • Wanneer u een certificatietraject wenst aan te gaan dient u zich hiervoor aan te melden bij Vinçotte ISACert. Hiervoor kunt u het digitale aanmeldformulier gebruiken;
  • Om de kosten voor audits zoveel mogelijk te beperken kunnen audits voor PlanetProof  gecombineerd worden uitgevoerd met audits voor GLOBALG.A.P., Tesco NURTURE, AH-protocol, etc.

Wanneer uw afnemer eist dat uw producten aantoonbaar duurzaam zijn geproduceerd kunt u dit realiseren met een PlanetProof certificaat van Vinçotte ISACert. Mocht u van uw afnemer de vraag krijgen voor certificatie, neem dan gerust contact met ons op voor verdere informatie.

Neem contact op Naar het aanmeldingsformulier