isacert.com
Download deze service (PDF)

Verantwoord Integraal Plaagdierbeheer (VIP)

VIP is een kwaliteitslabel voor plaagdierbeheersbedrijven en levert een bijdrage aan een excellente dienstverlening van uw organisatie.

Bent u actief in plaagdierbeheersing en vragen uw klanten naar een borging van een kwalitatieve bedrijfsvoering op basis van het IPM-principe?

Neem contact op
service img

Vinçotte ISACert certificeert uw bedrijf conform de VIP standaard (Verantwoord Integraal Plaagdierbeheer).

De standaard is ontwikkeld door het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) te Wageningen. Het KAD heeft in 2008 het KAD-Keurmerk in het leven geroepen. Dit keurmerk werd beheerd, en in eerste instantie geauditeerd, door het KAD zelf. Het doel van het KAD-Keurmerk was duidelijk: een kwaliteitsborging bieden binnen de uitvoering van plaagdierbeheersing gebaseerd op de grondbeginselen van Integrated Pest Management (IPM). KAD-Keurmerkhouders konden zich dus op basis van kwaliteit onderscheiden in de markt. 

In de sector plaagdierbeheersing hebben zich de laatste jaren veel ontwikkelingen voorgedaan. Integrated Pest Management (IPM) begint langzaam maar zeker ingeburgerd te raken en wordt ingekaderd in de wet- en regelgeving. Het KAD heeft op deze ontwikkeling geanticipeerd door de norm van het KAD-Keurmerk te herschrijven, zodat er ook invulling kon worden gegeven aan de criteria van andere standaarden zoals IPM rattenbeheersing en CEPA-certified®. De nieuwe standaard van het KAD kreeg de naam: Verantwoord Integraal Plaagdierbeheer (VIP).

Aanvullend op het herschrijven van de standaard heeft het KAD besloten om te kiezen voor onafhankelijk toetsing en heeft hiervoor een samenwerking gezocht met Vinçotte ISACert voor de uitvoering van de ‘VIP’ audits. Het KAD is eigenaar van de ‘VIP’ standaard en vervuld de rol van schemabeheerder.

U vraagt een offerte aan bij Vinçotte ISACert voor een ‘VIP’ audit. Na akkoord zullen wij telefonisch een afspraak met u maken voor het uitvoeren van een audit. Nadat de audit met goed resultaat is afgesloten ontvangt u van ons het certificaat en mag u het VIP-keurmerk voeren.

Voorafgaand aan de audit is het belangrijk dat u kennis neemt van de ‘VIP’ standaard en de nodige voorbereidingen treft. Een exemplaar van de ‘VIP’ standaard is te verkrijgen bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) te Wageningen. 

  • Informatie over ‘VIP’ kunt u opvragen bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (KAD) te Wageningen, www.kad.nl;     
  • Vinçotte ISACert kan een ‘VIP’ audit gecombineerd uitvoeren met bijvoorbeeld een audit voor IPM rattenbeheersing en/of CEPA, waardoor het mogelijk wordt dat u met één audit voor meerdere standaarden gecertificeerd wordt.

Voor bedrijven werkzaam in de sector plaagdierbeheersing welke zich op kwaliteit willen onderscheiden. Vragen uw klanten naar aantoonbare borging van de kwaliteit van uw dienstverlening? Dan kan certificatie volgens de ‘VIP’ standaard voor u de oplossing zijn. 

Neem contact op