isacert.com
Download deze service (PDF)

IKB (Integrale Keten Beheersing)

IKB is ontwikkeld om garanties te kunnen geven over de kwaliteit en herkomst van het product binnen alle schakels van de productieketen.

Voldoet u aan de eisen van uw afnemer omtrent traceerbaarheid / ketenbeheersing?

Neem contact op
service img

Vinçotte ISACert certificeert uw bedrijf volgens de IKB standaard. De IKB standaard is verdeelt in sub standaarden, waarbij Vinçotte ISACert Nederland voorziet in inspecties voor alle schakels binnen de keten van IKB EI en IKB KIP.

IKB KIP en IKB Ei zijn kwaliteitssystemen die de productie van veilige eieren en pluimveevlees garanderen. Beide IKB systemen omvatten de totale productiekolom, zoals opfokbedrijven, broederijen, primaire bedrijven, slachterijen en verwerkende bedrijven. Voor elke schakel zijn IKB normen vastgesteld. Bedrijven die volgens de IKB regeling zijn gecertificeerd, worden door Vinçotte ISACert gecontroleerd op het werken volgens deze normen.

De IKB controles omvatten onder andere administratie, bedrijfsvoering, huisvesting en stalsystemen, diervoeding, medicijngebruik, diergezondheid, aan- en afvoer van dieren, transport, productveiligheid en hygiëne.

U treft voorbereidingen op uw bedrijf en meldt zich aan bij Vinçotte ISACert voor certificering. Wij zullen dan contact met u opnemen voor het inplannen van de inspectie. Wanneer de inspectie met goed resultaat is doorlopen ontvangt u van ons het certificaat.

  • De IKB EI standaard wordt beheerd door stichting OVONED;

  • De IKB KIP standaard wordt beheerd door stichting PLUIMNED;

  • Informatie over IKB EI kunt u vinden op www.ikbei.nl, informatie over IKB KIP kunt u vinden op https://pluimned.avined.nl ;

  • Een IKB inspectie wordt jaarlijks of 2-jaarlijks opnieuw uitgevoerd;

  • Mocht u op termijn uw organisatie willen laten certificeren voor het Beter Leven keurmerk, dan is IKB certificering een vereiste.

  • Om de kosten voor de inspecties zoveel mogelijk te beperken kunnen de inspecties voor IKB gecombineerd worden uitgevoerd met inspecties in het kader van: BLK, QS, KAT, VLOG, 4 Pfoten, Nieuwe standaard kip (Jumbo), Goede nest kip (AH), BRC, IFS, etc;

Vinçotte ISACert is met IKB actief binnen de pluimveevlees- en legsector. Iedere deelnemer dient zich na aanmelding aan de eisen te houden, waartoe hij zich via de IKB overeenkomst heeft verbonden. De IKB voorwaarden verschillen per diersoort en schakel.

Neem contact op