Download deze service (PDF)

Beter Leven keurmerk (BLk)

Met het Beter Leven keurmerk (BLk) van Stichting Beter Leven keurmerk wordt dierenwelzijn inzichtelijk.

Voldoet u aan de eisen van uw afnemer omtrent dierenwelzijn?

Neem contact op
service img

Vinçotte ISACert verzorgt voor diverse sectoren, schakels en sterren binnen de BLk standaard de certificatie.

De BLK standaard wordt beheerd door de Stichting Beter Leven keurmerk, welke zich met deze standaard als doel heeft gesteld stappen te zetten naar meer welzijn voor ‘consumptiedieren’. Door met bedrijven afspraken te maken over meer leefruimte, verrijkingsmaatregelen en over andere verbeteringen, wil de stichting diervriendelijker geproduceerd vlees in de schappen te krijgen.

De criteria van de BLk standaard kunt u raadplegen via de website van stichting Beter Leven keurmerk. U treft voorbereidingen op uw bedrijf en meldt zich aan bij stichting Beter Leven keurmerk. Wij zullen dan contact met u opnemen voor het inplannen van de inspectie. Wanneer de inspectie met goed resultaat is doorlopen ontvangt u van ons het certificaat.

  • De BLk standaard wordt beheerd door de stichting Beter Leven keurmerk;

  • Informatie over BLk kunt u vinden op de website van de stichting BLk;

  • Een BLk certificaat heeft een geldigheid van één jaar, jaarlijks wordt er opnieuw een inspectie uitgevoerd;

  • Wij kunnen voorzien in BLk inspecties voor vleeskuikens, leghennen, runderen, slachterij, uitsnijderij, verwerkers, pakstations, kokerij, brekerij en supermarkten;

  • Om de kosten voor de inspecties zoveel mogelijk te beperken kunnen de inspecties voor het Beter Leven keurmerk gecombineerd worden uitgevoerd met inspecties in het kader van: QS, KAT, IKB, VLOG, 4 Pfoten, Nieuwe standaard kip (Jumbo), Goede nest kip (AH), BRC, IFS, etc.

De BLk standaard is ingericht voor de gehele dierlijke productieketen. Een voorwaarde voor primaire bedrijven om deel te nemen aan het Beter Leven keurmerk is het werken in ketens en deelname aan een kwaliteitssysteem als IKB Ei/Kip en KAT. Indien u als veehouder deel wilt nemen aan het Beter Leven keurmerk, dient u contact op te nemen met uw afnemer voor aanmelding bij de stichting Beter Leven keurmerk. Na acceptatie van de aanmelding door de Stichting kan Vinçotte ISACert de controle en certificatie verzorgen. Een voorwaarde voor verwerkende bedrijven en supermarkten is dat zij eerst een administratieve goedkeuringsproces doorlopen bij de Stichting zelf. Na goedkeuring kan Vinçotte ISACert de audit en certificatie verzorgen.

Neem contact op