isacert.com
Download deze service (PDF)

Voedselkwaliteit Loonwerk (VKL)

Loonbedrijven met VKL voldoen aan de voedselveiligheidseisen van hun klanten.

Voert u agrarisch loonwerk uit? Voldoet u aan de (voedselveiligheid)eisen die gesteld worden in de agri-food keten? Vragen uw klanten naar een borging van een kwalitatieve bedrijfsvoering conform internationale standaarden?

Neem contact op Naar het aanmeldingsformulier
service img

Vinçotte ISACert kan u certificeren voor VKL. Wij zijn de grootste aanbieder van VKL en kunnen alle vormen (VKL*, VKL** en VKL-G) aanbieden. Onze medewerkers geven deskundige ondersteuning. Afspraken worden telefonisch met u gemaakt voor een moment dat het u past.

Vinçotte ISACert heeft een landelijk netwerk van auditoren die u snel kunnen bedienen, de auditoren hebben veel praktijkkennis en zijn goed op de hoogte van de lokale omstandigheden.

Vinçotte kan VKL aanbieden in combinatie met andere certificaten die voor u van belang kunnen zijn, zoals VCA, Voedselveiligheid, GLOBALGAP, enz. Inspecties voor verschillende certificaten worden zoveel mogelijk gecombineerd uitgevoerd. Informeer naar de mogelijkheden.

Het VKL-certificaat is een waarborg voor uw klanten en hun afnemers.

Een auditor bezoekt uw bedrijf en beoordeeld of u voldoet aan de VKL-normen. Van elke inspectie ontvangt u een inspectierapport.

Bij een positief resultaat ontvangt u van ons het VKL-certificaat en wordt u opgenomen in het register op de VKL-website. Hier kunnen klanten en andere belanghebbenden snel informatie over uw VKL-certificering vinden. Ook mag u het VKL-logo voeren op uw bedrijfsmiddelen.

  • Informatie over VKL kunt u vinden op www.vkl.nl.
  • De VKL-norm wordt beheerd door Stichting Pro aCt.
  • Een VKL-certificaat is drie jaar geldig, jaarlijks wordt een audit uitgevoerd.

Het VKL certificaat van Vinçotte ISACert is een goede keuze voor loonbedrijven die hun directe klanten en hun afnemers aantoonbaar willen maken dat de voedselveiligheid op een verantwoorde manier is geborgd.

VKL sluit goed aan bij VCA, waarbij Vinçotte ISACert de inspectie gecombineerd kan uitvoeren.

Het VKL**-certificaat past bij loonbedrijven die continue verbetering nastreven en is ook toepasbaar voor loonbedrijven die activiteiten uitvoeren die buiten de gangbare agrarische loonwerkactiviteiten vallen. VKL** kan ook door marktpartijen gevraagd worden om aanvullende bepalingen aantoonbaar te maken (bijvoorbeeld bij productie babyvoeding, GGO-gewassen, aanvullende eisen aan oogsttechniek en verwerkingstijd, etc.)

Loonbedrijven die verpakkingen met gewasbeschermingsmiddelen leveren (tot 1500 kg of liter) komen in aanmerking voor het VKL-G certificaat. Dit betreft gewasbeschermingsmiddelen die niet bij het loonwerk worden gebruikt.

Neem contact op Naar het aanmeldingsformulier