Download deze service (PDF)

Leveranciers audits

Wij voeren leveranciersaudits uit in opdracht van bedrijven in de foodsector die een gedetailleerde profielschets willen hebben om te bepalen of de leverancier een geschikte en betrouwbare handelspartner is.

U koopt waardevolle grondstoffen en producten in. U bent erg afhankelijk van uw leveranciers waar het gaat om de productkwaliteit en leverbetrouwbaarheid. Van u wordt verwacht dat u extra toezicht houdt op de leveranciers van producten die kwetsbaar zijn met betrekking tot voedsel- veiligheid en mogelijke fraude. U vertrouwt op de certificaten die de leveranciers hebben, maar wil toch graag meer weten over wat u geleverd krijgt. U vraagt zich af of de leverancier klachten goed verwerkt, of die recall toch niet voorkomen had kunnen worden, of het product echt voldoet aan de specificaties en of claims daadwerkelijk waar gemaakt kunnen worden. U zoekt een specialist die u hierbij kan helpen.

Neem contact op
service img

ISACert is gespecialiseerd in audits bij- en certificatie van bedrijven in de food sector. ISACert begrijpt wat een afnemer verwacht en welke informatie voor hem belangrijk is. ISACert heeft ruime ervaring met de uitvoering en rapportage van leveranciersaudits op maat. Afhankelijk van de aanleiding of problematiek stelt ISACert in overleg met de opdrachtgever een lijst op van punten die bij de audit aan de orde moet komen. We denken hierbij zo nodig out-of-the-box door op zaken te letten die bij normale (voedselveiligheid/kwaliteit) audits niet aan de orde komen om de betrouwbaarheid van de bedrijfsvoering te beoordelen. Aan de hand van de prioriteiten van de opdrachtgever wordt een profiel geschetst van de leverancier op basis waarvan deze zijn follow up kan bepalen.

Met oorzaak gericht auditten door specialisten van ISACert wordt een helder beeld geschetst van de situatie bij de leverancier. Het rapport geeft snel inzicht in geconstateerde sterke en zwakke punten. Het biedt een waardevol handvat voor optimalisaties om waar nodig verbeteringen door te voeren en eventuele problemen in de toekomst te voorkomen. Door de gerichtheid en verscheidenheid van aandachtspunten krijgt de opdrachtgever een compleet profiel van de leverancier. Deze kan zodoende snel de inkoop- en toezichtstrategie bepalen of bijstellen en een eventuele follow up organiseren om zodoende de bedrijfsrisico’s te beperken en de bedrijfsreputatie te borgen.

 • Leveranciers audits kunnen aangekondigd of onaangekondigd worden uitgevoerd.
 • Leveranciers audit kunnen in Europa en zo nodig daarbuiten worden uitgevoerd.
 • De inhoud van de audit kan zich focussen op thema’s als: klachtenbehandeling, recall afhandeling, verbeter management, product/proces validatie bij nieuwe producten, etc.
 • De inhoud van de audit kan zich richten op de beheersing van voedselveiligheid, de realisatie van producten conform productspecificatie, de beheersing van de productintegriteit, de beheersing van de traceerbaarheid, de verificatie van claims, etc.
 • De audit kan inzicht geven in de status van gebouwen en apparatuur, de transparantie van de leveranciersketen, de know-how binnen de organisatie, de bedrijfscultuur, de kwaliteitsambitie, het risicobewustzijn met betrekking tot fraude, etc.

De leveranciersaudit van ISACert is een goede keuze voor:

 • Bedrijven die sterk afhankelijk zijn van hun leveranciers.
 • Bedrijven die een langdurige relatie willen opbouwen met betrouwbare leveranciers.
 • Bedrijven die kwetsbare producten verwerken met betrekking tot voedselveiligheid en fraudegevoeligheid.
 • Bedrijven die meer inzicht willen hebben in de risico’s met betrekking tot productintegriteit, authenticiteit en claims.
 • Bedrijven met hardnekkige klachten over leveranciers.
 • Bedrijven die met veel recalls worden geconfronteerd.
 • Bedrijven die hun reputatie willen borgen.

ISACert is een toonaangevende audit, verificatie en certificatie-instelling voor de levensmiddelen- branche en aanverwante sectoren. ISACert verzorgt audit- en certificatie diensten met een goede kwaliteitsreputatie. Wij voeren gedetailleerde en prikkelende audits uit op het niveau wat belanghebbenden van ons verwachten. Het is onze missie om bij onze klanten niet alleen de compliance te beoordelen, maar hen tevens te inspireren tot verdere optimalisaties.

Neem contact op