Download deze service (PDF)

GMP+

GMP+ FSA geeft meerwaarde aan de bijproducten van levensmiddelenbedrijven door afzet naar de diervoedersector.

Bij de productie in uw bedrijf ontstaat een productstroom die niet kan worden her-verwerkt, maar te goed is om als afval af te voeren. Dit product is vaak geschikt om te worden verwerkt als diervoeder. De diervoedersector kent een integraal kwaliteitssysteem waarvoor diervoederbedrijven GMP+ gecertificeerd zijn. Ook aan de grondstoffen voor diervoeders worden eisen gesteld: alleen GMP+ gecertificeerde leveranciers kunnen aan de diervoedersector leveren. Dat geldt ook voor levensmiddelenbedrijven die hun bij-stroom willen verwaarden.

Neem contact op
service img

Vinçotte ISACert verzorgt GMP+ certificatie voor levensmiddelenbedrijven. Vanwege een grote overlap met de criteria van voedselveiligheidssystemen kunnen de GMP+ audits worden gecombineerd uitgevoerd met de voedselveiligheidsaudit. Vinçotte ISACert heeft hiervoor de juist gekwalificeerde auditoren zodat één auditor beide audits kan combineren tot één audit. Dit zorgt voor maximale efficiency door het voorkomen van dubbele controles.

De GMP+ certificatie bied u de mogelijkheid om uw bijproduct stromen af te zetten naar Nederlandse en buitenlandse diervoederbedrijven voor maximale verwaarding. Een GMP+ certificaat van Vinçotte ISACert is extra efficiënt door een combinatie-audit die uitgevoerd wordt één auditor. Uw organisatie wordt zo weinig mogelijk belast omdat dubbele vragen worden voorkomen.

 • Het GMP+ FSA schema wordt beheerd door GMP+ International (www.gmpplus.org ).
 • Er zijn aparte normen voor de verschillende schakels binnen de diervoedersector zoals o.a. de productie van mengvoeders, productie van diervoederingrediënten, handel, transport, teelt.
 • GMP+ heeft een benchmarkprocedure en erkent (specifieke delen van) andere (buitenlandse) kwaliteitssystemen zoals Ovocom, QS, FAMI-QS, UFAS.
 • GMP+ heeft een database met alle GMP+ gecertificeerde bedrijven.
 • Alleen door GMP+ erkende certificatie-instellingen mogen GMP+ certificaten verstrekken.
 • Op de GMP+ ”negatieve lijst” staan producten niet verwerkt kunnen/mogen worden bij de productie van diervoeders.
 • GMP+ kent een “early warning procedure” die gebruik maakt van RASFF.

Het GMP+ certificaat van ISACert is een goede keuze voor:

 • Bedrijven die hun bijproducten willen afzetten naar de (inter)nationale diervoedersector.
 • Bedrijven die maximale efficiency willen met één gecombineerde audit.
 • Bedrijven die een zorgvuldige toetsing wensen van hun voedselveiligheidssysteem.
 • Bedrijven die met certificatie hun organisatie willen stimuleren.
 • Bedrijven die zaken willen doen met een certificatie-instelling met een goede kwaliteitsreputatie.
 • Bedrijven die via een specialistische certificatie-instelling altijd goed geïnformeerd willen zijn.

ISACert is een toonaangevende audit, verificatie en certificatie-instelling voor de levensmiddelen- branche en aanverwante sectoren. ISACert verzorgt audit- en certificatie diensten met een goede kwaliteitsreputatie. Wij voeren gedetailleerde en prikkelende audits uit op het niveau wat belanghebbenden van ons verwachten. Het is onze missie om bij onze klanten niet alleen de compliance te beoordelen, maar hen tevens te inspireren tot verdere optimalisaties.

Neem contact op