Onze diensten en standaarden

Vinçotte ISACert is een internationale certificatie-instelling die gespecialiseerd is in de certificatie van bedrijven in de Agro-Food-sector. De certificaten die Vinçotte ISACert verstrekt hebben betrekking op de kwaliteitszorg, de borging van voedselveiligheid en wettelijkheid, het voldoen aan afnemerseisen en het duurzaam produceren van integere producten.

Onze werkwijze is erop gericht bewustwording te realiseren bij onze klanten en hen te inspireren tot optimalisatie. Om dit te doen, kunnen we rekenen op deskundige en enthousiaste auditoren die gedetailleerde audits uitvoeren. Het certificaat van Vinçotte ISACert wordt internationaal herkend en erkend.

Isacert